Eveline Post

Psychomotorisch therapeut en

leefstijlcoach

Vrij gevestigd, veelzijdig opgeleid en ruime ervaring

(september 2023: de praktijk heeft momenteel een aanmeldstop)

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een vorm van hulpverlening voor mensen met psychische problemen.

Het is een ervaringsgerichte therapie, waarin het doen en het praten elkaar afwisselen.


De therapie is in eerste instantie gericht op het stilstaan bij gevoelens, en hoe u deze waarneemt in uw lichaam. Denk bijvoorbeeld aan een brok in de keel bij verdriet of ontroering, of de gespannen kaken bij boosheid. Vervolgens wordt via concrete bewegings-experimenten gekeken hoe u uw gevoelens (en ook gedachten) omzet in gedrag en hoe dit zichtbaar wordt in de interactie met anderen. Bijvoorbeeld: in een opdracht rondom het aangeven grenzen onderzoek ik met u hoe u dit uitvoert, en wat dit bij u oproept aan gevoelens en gedachten. Het kan zijn dat er een discrepantie zit tussen wat anderen aan u zien in gedrag of expressie, en wat u voelt van binnen. Zo komt er al doende een proces op gang waarin u zicht krijgt op innerlijke patronen, en kan komen tot verandering, verwerking en/of acceptatie.


Psychomotorische therapie kan u helpen om het contact met uw gevoelens te herstellen. U wordt (opnieuw) gevoelig voor uw lichaamssignalen, en u leert om in uw dagelijkse leven te luisteren naar uw gevoelens, en wat deze u vertellen.


Werkwijze
In mijn werk combineer ik mijn professionele kennis en vaardigheden met mijn jarenlange ervaring. Ik heb een persoonsgerichte werkwijze, waarin ik mij in het contact open en nieuwsgierig op stel, en er van uit ga dat het antwoord op uw vragen niet bij mij ligt, maar in u zelf opgeslagen zit. Iedere keer weer ben ik verrast hoe het werken met ervaringsgerichte oefeningen leidt tot nieuwe inzichten, diepe emoties, en een proces naar heling en groei.


Voor wie?
Iedereen kan op één of andere manier profiteren van psychomotorische therapie.
Het helpt als u zich aangetrokken voelt tot ervaringsgerichte therapie, dwz. een therapievorm waarin praten en doen wordt afgewisseld, een werkwijze die ingaat op de ervaring op het moment zelf. Als u dat spannend vindt kan dit een drempel zijn om met psychomotorische therapie te beginnen, maar het kan juist een reden zijn om deze vorm van therapie wel aan te gaan. Voorwaarde voor een succesvolle therapie is natuurlijk dat het klikt met mij, en dat wij tot overeenstemming komen over het doel van de therapie.
Contra-indicatie is enige vorm van verslaving aan alcohol en/of drugs, evenals het verkeren in een psychose.
 
Hulpvragen
U kunt zich wenden tot psychomotorische therapie als u problemen ondervindt:
- in contact met andere mensen.
- met lichamelijk contact.
- vanwege traumatische ervaringen.
- met lichamelijke klachten die een relatie hebben met psychische spanningen.
- met het voelen of het verwoorden van uw gevoelens.
- om naar uw gevoelens of behoeften te handelen.
- omdat u geneigd bent om veel te praten en analyseren en weinig te voelen.
- omdat u snel door emoties wordt overspoeld.
- vanwege een negatieve beleving van uw lichaam.


Voor meer informatie over psychomotorische therapie zie http://pmtinfosite.nl.

Leefstijlcoaching.

Gezondheid is meer dan het ontbreken van ziekte of beperkingen.

Gezondheid gaat om het welbevinden op fysiek niveau, mentaal niveau en sociaal niveau.


Bij leefstijlcoaching gaat het over alle aspecten die de gezondheid beïnvloeden. Zoals: voeding, beweging, ontspanning/stress, slapen, maar ook mentale, psychische of sociale aspecten. Ik geef concrete adviezen, maar ik kan u ook over een langere periode persoonlijk begeleiden om tot verandering van leefstijl te komen.


Hulpvragen
Leefstijlcoaching kan u helpen als één van de volgende vragen over gezondheid of leefstijl bij u spelen:
- is er een relatie tussen mijn gezondheid en mijn leefstijl
- is mijn voedingspatroon in balans en afgestemd op mijn dagelijkse activiteiten
- is mijn leefstijl van invloed op mijn spanningsklachten of slaapproblemen
- ik wil begeleiding in het stapsgewijs veranderen van mijn leefstijl
- ik wil in stappen mijn voedingspatroon of eetgedrag veranderen
- ik wil meer bewegingsmomenten in mijn dagelijkse leven
- ik wil meer rust en ontspanning in mijn dagelijkse activiteiten

Aanmelding en vergoedingen

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden voor psychomotorische therapie en/of leefstijlcoaching, of laten verwijzen door uw huisarts, of therapeut. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin uw hulpvraag aan de orde komt en ik met u bespreek hoe ik denk u daar bij te kunnen helpen. Aan het eind van dit gesprek zal ik concrete afspraken met u maken, over de doelen van de behandeling, de frequentie, en eventuele andere randvoorwaarden. Uiteraard kunnen deze afspraken in de loop van de behandeling opnieuw worden besproken en eventueel gewijzigd.


Een behandelsessie duurt 60 minuten. De psychomotorische therapie wordt over het algemeen gegeven in een frequentie van één keer per 1 à 2 weken, voor leefstijlcoaching kan dit na enkele gesprekken teruggebracht worden na 1 keer per 4 weken.


Kosten
U betaalt € 65,- per behandelsessie van één uur.

Voor een kennismakingsgesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien u verhinderd bent om naar een afspraak te komen, dient u zich binnen 48 uur af te melden.
Als u zich niet of te laat afmeldt, wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. U krijgt per maand een rekening toegestuurd, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Zie ook de algemene voorwaarden.


U kunt zelf uw factuur indienen bij uw zorgverzekering. Psychomotorische therapie valt over het algemeen onder “complementaire zorg” , “psychosociale zorg” of “alternatieve zorg”. Informeer bij uw zorgverzekering over de vergoeding (ik ben aangesloten bij zowel de FVB als de NFG) of kijk op Zorgwijzer.nl . Als uw verzekering de facturen niet vergoedt, dan kunt u aan het einde van het jaar overstappen naar een verzekering die dat wel doet.

Eveline Post

Mijn naam is Eveline Post, ik ben mijn werkzame leven begonnen als gymnastieklerares op een middelbare school. Tijdens de sportacademie in Tilburg ontdekte ik echter al snel dat ik de gedragsmatige aspecten van sport en beweging veel interessanter vond dan de gerichtheid op scoren en presteren. Waarom kiest de ene persoon voor de frontale aanval, en blijft de ander achter om het doel te bewaken? Wat vertelt dat over de persoonlijkheid van de sporter?


In de vervolgopleiding Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie in Amsterdam heb ik mij in deze vragen verdiept, en geleerd hoe sport en bewegen ingezet kan worden in de behandeling van mensen met psychische problemen.


Opleiding en ervaring
Ik heb ruim 30 jaar ervaring in verschillende GGZ-instellingen, zowel in een intensieve klinische behandelafdeling, als in deeltijd en ambulante behandeling (groep- en individuele therapie). Tijdens mijn loopbaan heb ik mij verdiept in het behandelen van persoonlijkheids-problematiek, eetstoornissen, trauma en vroegkinderlijke hechtingsproblematiek.


Ik heb de specialistische opleiding Sensorimotor Psychotherapy level I en II afgerond, waarin expliciet de verbinding wordt gemaakt tussen het lichaam en trauma-herinneringen.


Daarnaast heb ik ervaring met het geven van mindfulness trainingen (MBCT), adem- en ontspanningstherapie (sensorelaxatie en ademtherapie volgens Dixhoorn).


De laatste jaren ben ik mij meer gaan richten op gezondheid en vitaliteit, daarvoor heb ik de opleiding tot leefstijlcoach gevolgd aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG).


Ik ben senior vaktherapeut psychomotorische therapie, lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Ik ben geregistreerd bij de Stichting Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Contact

info@evelinepost.nlBezoekadres:
Centrum voor Beweging en Therapie
Jasonstraat 3
5631 JB Eindhoven